Konsulting farmaceutyczny

Twój Produkt – Twoja marka

Jeśli jesteś producentem i szukasz wsparcia dla swojego działu R&D, możemy Ci pomóc.

Specjalizujemy się w opracowywaniu nowych koncepcji produktów w statusach: wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków. Zapewniamy producenta dla danego produktu oraz sprawujemy nadzór nad produkcją. Proces rozwoju produktu oraz poszczególnych etapów wprowadzania na rynek przedstawia schemat poniżej.

ANALIZA


Przeprowadzenie anlizy rynkowej , szanse i zagrożenia

PROJEKTOWANIE


Decyzja o wdrożeniu produktów, wybór producenta, przygotwanie i akceptacja, składu designu , wstepna wycena

NOTYFIKACJA


Przygotowanie dokumentów do notyfikacji, złożenie do właściwiej instytucji i monitoring procesu notyfikacji.

PRODUCENT


Przygotowanie i podpisanie umów, ostateczne uzgodnienie terminów, i kosztów realizacji.

PRODUKCJA


Złożenie i zlecenie produkcji, nadzór nad jakością i terminowością, transportem, współpraca reklamacyjna

DOSTAWY


Zapewnienie ciągłości dostaw

PRODUKTY