Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje z Unii Europejskiej

 

 

 

Gofarm Sp. z o.o. Sp. k. uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 423 450 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na udział w projekcie:

Rozwój działalności eksportowej Gofarm Sp. z o.o. Sp. k. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych.

 

Pomoc finansowa udzielana jest w ramach poddziałania 3.3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zaplanowane przez Gofarm działania obejmują okres od maja 2018 r. do grudnia 2019 r.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój działalności eksportowej GOFARM poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. Firma dążyć będzie do umacniania swojej pozycji na rynkach zagranicznych, do nawiązywania i rozwijania relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększania sprzedaży,
co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy oraz na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Opis projektu:
Projekt rozwoju działalności eksportowej GOFARM jest realizowany w ramach Programu promocji branży biotechnologii i farmaceutyków stanowiącego integralną część poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (POIR).

W ramach projektu GOFARM będzie promować swoje produkty podczas następujących wydarzeń:

– CPhI Worldwide 2018 (Madryt) oraz 2019 (Frankfurt),

– Middle East Pharma Cold Chain Congress 2019 (Dubai, ZEA),

– IPhEB Russia 2019 (Petersbur, Rosja).

 

Działania promocyjne dopełniać będzie indywidualna misja gospodarcza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz do Rosji. Ponadto firma skorzysta z usługi doradczej oraz szkoleniowej, które pozwolą na zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnej ekspansji zagranicznej.

Dodatkowo Gofarm realizuje działania promocyjne:  produkcja i dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane (foldery, ulotki, wizytówki), a także prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w mediach elektronicznych (pozycjonowanie strony internetowej firmy) oraz przygotowanie strony internetowej na język rosyjski.