Gofarm logo

Specjalistyczne linie wyrobów medycznych uzupełniane suplementami diety oraz kosmetykami.

+ 48 664 153 081
+ 48 12 307 75 16

office@gofarm.pl
Wilga Business Center
ul. J. Marcika 12, Kraków

Ostatnie wpisy

+ 48 530 103 518

+ 48 12 307 75 16

Argento Duo Office Park

ul. J. Marcika 4a, Kraków

Follow Us
GOFARM  >  Gofarm   >  Dlaczego warto inwestować w rozwój wyrobów medycznych farmaceutycznych?
Inwestycja w wyroby medyczne

Dlaczego warto inwestować w rozwój wyrobów medycznych farmaceutycznych?


Sektor wyrobów medycznych na rynku obejmuje szerokie spektrum produktów. To nie tylko plastry, ortopedyczne protezy, stenty, narzędzia chirurgiczne, testy diagnostyczne czy urządzenia monitorujące funkcje życiowe pacjentów.
Czy warto inwestować w rozwój wyrobów medycznych? Na uwagę zasługuje grupa wyrobów medycznych „farmaceutycznych”, czyli substancyjnych – składających się z substancji lub mieszanin substancji w formach płynnych, półpłynnych oraz stałych, przeznaczonych do stosowania na skórę i błony śluzowe.


Wyrobom medycznym przyświeca najwyższy cel – dobro i komfort pacjenta w procesie powrotu do zdrowia jak i komfort pacjentów chorych przewlekle. To właśnie wyroby medyczne, w znakomitej większości przypadków wspierają chorego w codziennym jego funkcjonowaniu i przeciwstawianiu się chorobie. Wyroby medyczne poprawiają jakość życia pacjentów np. wyrób medyczny w formie sprayu na gardło – nawilża oraz powleka błonę śluzową jamy ustnej w stanach zapalnych, dzięki czemu przynosi ulgę i ułatwia przełykanie.

Co jeszcze sprawia, że rozwój i wprowadzenie wyrobów medycznych farmaceutycznych do oferty produktowej Twojej firmy to dobra inwestycja?

  • Wyroby medyczne wspierają pacjentów poprzez podnoszenie ich komfortu życia w czasie choroby. M.in. łagodzą lub niwelują skutki uboczne stosowania środków farmakologicznych – są więc częstym wyborem osób stosujących regularnie leki. Wyroby medyczne substancyjne często wykazują właściwości powlekające, nawilżające, łagodzące i chroniące błony śluzowe lub skórę, i przynoszą ulgę, co w połączeniu ze stosowaniem środków farmakologicznych tworzy kompleksową opiekę nad pacjentem i przyspiesza jego powrót do zdrowia.
  • Mocne claimy (wskazania) związane z jednostkami chorobowymi – konkretne składniki wykorzystywane do wytworzenia wyrobu medycznego oraz substancje w nim zawarte, dzięki uzyskaniu szeregu pozytywnych wyników badań i testów, mają potwierdzone działanie. Status wyrobu medycznego pozwala producentom na używanie szerszych wskazań medycznych oraz odnoszenie się do jednostek chorobowych. Jest to niemożliwe w przypadku kosmetyków czy suplementów diety.
  • Szybkie uzupełnienie portfolio produktowego szczególnie w przypadku modelu dystrybucyjnego, gdzie istnieje możliwość zastosowania własnej marki bez angażowania własnych środków w proces rozwoju i rejestracji. Proces zgłoszenia wyrobu medycznego trwa 14 dni. (natomiast w przypadku leków proces rejestracyjny trwa aż 210 dni plus dodatkowy czas niezbędny na wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji).
  • Łatwiej wprowadzić na rynek wyrób medyczny niż produkt leczniczy – wprowadzenie leku do obrotu wymaga przeprowadzenia wielu procesów, zgromadzenia obszernej dokumentacji oraz stałego nadzoru Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, która czuwa nad procesem wprowadzenia produktu do obrotu oraz, w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast wycofuje lek z rynku. Przy wprowadzaniu wyrobów medycznych proces ten jest znacznie łatwiejszy i krótszy, choć nie mniej wymagający pod względem utrzymania wysokiej jakości produktów.
  • Możliwość refundacji produktów dla pacjentów – Pacjenci mogą korzystać z refundacji niektórych wyrobów medycznych (np. pacjenci z wyłonioną stomią), co nie jest możliwe w przypadku np. kosmetyków czy suplementów diety. Korzystniejsze warunki finansowe są dla pacjentów naturalnym wyborem i w znacznym stopniu wpływają na ich decyzje zakupowe, co z perspektywy producenta wyrobu medycznego może oznaczać wartość dodaną.
  • Bezpieczeństwo produktu i jego stosowania – wyroby medyczne cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Podlegają wysokiemu reżimowi jakościowemu podczas procesu rozwoju, wytwarzania oraz dostarczania do pacjenta. Wyroby medyczne poddawane są ocenie pod względem klinicznym z zakresu skuteczności działania a także ocenie pod względem bezpieczeństwa ich stosowania, poprzez wykonanie szeregu badań biozgodności wyrobu. Wszystkie wyroby medyczne są nadzorowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, natomiast wyroby medyczne klas wyższych niż I są nadzorowane dodatkowo przez jednostkę notyfikowaną, która bierze aktywny udział w ocenie zgodności wyrobu kontrolując min. proces wytwarzania wyrobu medycznego. Takie podejście minimalizuje ryzyko wystąpienia incydentów medycznych, nawet przy długotrwałym stosowaniu produktu i zapewnia bezpieczeństwo pacjentom.
  • Prestiż i rozpoznawalność wyrobów medycznych – z uwagi na rygorystyczne wymagania jakościowe względem wyrobów medycznych farmaceutycznych oraz rosnącą wiedzę na temat procesów niezbędnych do wprowadzenia produktów do obrotu, wyrób medyczny farmaceutyczny jest wiarygodnym, godnym zaufania produktem w oczach szeregu producentów, jak i samych pacjentów – czyli użytkowników.

Wszystkie atuty wyrobów medycznych sprawiają, że stają się one produktami o ciekawym statusie zajmując tym samym ważne miejsce na rynku farmaceutycznym. Kategoria wyrobów medycznych farmaceutycznych odnotowuje stały wzrost zainteresowania dlatego warto zwrócić na nią szczególną uwagę jako cel działań biznesowych.

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem i wprowadzeniem wyrobu medycznego do swojego portfolio

Tags:
Ta strona internetowa prezentuje produkty dostępne w formule private label: wyroby medyczne, kosmetyki farmaceutyczne i suplementy diety.
Do wyrobów medycznych znajdujących się na stronie dołączamy poniższe ostrzeżenie:

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.Skip to content