Gofarm logo

Specjalistyczne linie wyrobów medycznych uzupełniane suplementami diety oraz kosmetykami.

+ 48 664 153 081
+ 48 12 307 75 16

office@gofarm.pl
Wilga Business Center
ul. J. Marcika 12, Kraków

Ostatnie wpisy

+ 48 530 103 518

+ 48 12 307 75 16

Argento Duo Office Park

ul. J. Marcika 4a, Kraków

Follow Us
GOFARM  >  Gofarm   >  NEWS – Wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych w Dzienniku Urzędowym UE

NEWS – Wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych w Dzienniku Urzędowym UE

Dzisiaj (20.03.2023 r.) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  rozporządzenie zmieniające MDR, dotyczące wydłużenia okresów przejściowych dla wyrobów medycznych z certyfikatami. Zmiany weszły w życie zaraz po publikacji i już obowiązują.

Co się zmienia?

Certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane ważne w dniu 26 maja 2021 r., których nie wycofano po tym terminie,, pozostają ważne po zakończeniu okresu wskazanego w certyfikacie do:

  • 31.12 2027 r. – w przypadku wyrobów klasy III i IIb do implantacji,
  • 31.12.2028 r. – w przypadku wyrobów klasy IIb, IIa i klasy Is i Im.

Natomiast wyroby klasy I wg MDD, które zgodnie z MDR powinny być zaklasyfikowane do klasy wyższej, mogą być wprowadzane do obrotu do 31.12.2028 r. jednakże pod pewnymi warunkami:

  • nadal zgodne z MDD,
  • nie wprowadzono istotnych zmian,
  • nie stwarzają ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz pacjentów,
  • producent wyrobu wprowadzi system zarządzania jakością zgodny z MDR nie później niż 26.05.2024 r.
  • producent lub upoważniony przedstawiciel nie później niż do dnia 26.05.2024 r., złoży formalny wniosek do jednostki notyfikowanej dot. certyfikacji wyrobu, a także nie później niż do dnia 26.09.2024 r. podpisze umowę z jednostką notyfikowaną dot. certyfikacji wyrobu.

Usunięcie klauzuli sell-off

Zrezygnowano z daty końcowej (klauzula sell-off), dzięki czemu wyroby medyczne wprowadzone do obrotu  przed początkiem obowiązywania MDR mogą być nadal udostępniane na rynku i wprowadzane do używania bez terminu końcowego.

Nowe regulacje prawne wprowadzają sporo zmian do branży wyrobów medycznych.

Chcesz wiedzieć więcej o MDR 2017/745? Potrzebujesz pomocy ekspertów w dostosowaniu swoich wyrobów medycznych do nowych regulacji prawnych?

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj naszą serię „Bądź gotowy na MDR” i przeczytaj poprzednie artykuły.

Ta strona internetowa prezentuje produkty dostępne w formule private label: wyroby medyczne, kosmetyki farmaceutyczne i suplementy diety.
Do wyrobów medycznych znajdujących się na stronie dołączamy poniższe ostrzeżenie:

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.Skip to content