Gofarm logo

Specjalistyczne linie wyrobów medycznych uzupełniane suplementami diety oraz kosmetykami.

+ 48 664 153 081
+ 48 12 307 75 16

office@gofarm.pl
Wilga Business Center
ul. J. Marcika 12, Kraków

Ostatnie wpisy

+ 48 530 103 518

+ 48 12 307 75 16

Argento Duo Office Park

ul. J. Marcika 4a, Kraków

Follow Us
GOFARM  >  Gofarm   >  NEWS – Ważne zmiany w MDR 2017/745 – wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych

NEWS – Ważne zmiany w MDR 2017/745 – wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych

6 stycznia 2023 r. Komisja Europejska przyjęła wnioskowane propozycje zmian MDR w zakresie  wydłużenia okresów przejściowych.

Jest to niezwykle istotne dla producentów wyrobów medycznych, którzy od wielu miesięcy obawiają się, że przy aktualnym obłożeniu jednostek notyfikowanych, nie zdążą przeprowadzić niezbędnych procedur i certyfikacji wyrobów na zgodność z MDR.

Co się zmienia?

Propozycje te obejmują  przedłużenie ważności certyfikatów wydanych przed 26.05.2021 r., m.in. dla:

  • wyrobów klasy III oraz IIb implantowanych – do 31.12.2027 r.,
  • wyrobów klasy IIb i IIa oraz klasy I z funkcją pomiarową lub sterylnych – do 31.12.2028 r.

Natomiast wyroby klasy I wg MDD, które zgodnie z MDR powinny być zaklasyfikowane do klasy wyższej, mogą być wprowadzane do obrotu do 31.12.2028 r. jednakże pod pewnymi warunkami.

Warunki przedłużonego okresu przejściowego

Z dodatkowego czasu skorzystają tylko te wyroby medyczne, których producenci podjęli już kroki w celu zapewnienia zgodności z MDR oraz:

  • zgodnie z postanowieniami sekcji 4.3. Załącznika VII MDR, producent lub upoważniony przedstawiciel nie później niż do dnia 26.05.2024 r., złoży formalny wniosek do jednostki notyfikowanej dot. certyfikacji wyrobu, a także nie później niż do dnia 26.09.2024 r. podpisze umowę z jednostką notyfikowaną dot. certyfikacji wyrobu,
  • producenci wyrobów wdrożą system zarządzania jakością zgodny z MDR, nie później niż do dnia 26.05.2024 r.
  • bezpieczne dla pacjentów i użytkowników,
  • zgodne z dyrektywą MDD (posiadają wystawioną deklarację zgodności przed 26.05.2021 r.)

Usunięcie klauzuli sell-off

Kolejną propozycją zmiany jest rezygnacja z daty końcowej (klauzula sell-off), dzięki czemu wyroby medyczne wprowadzone na rynek przed 26.05.2021 r. pozostaną w obrocie dłużej niż do maja 2025r.

Wkrótce poinformujemy o przyjęciu zmian przez Parlament Europejski.

FACEBOOK

LINKEDIN

Nowe regulacje prawne wprowadzają sporo zmian do branży wyrobów medycznych.

Chcesz wiedzieć więcej o MDR 2017/745? Potrzebujesz pomocy ekspertów w dostosowaniu swoich wyrobów medycznych do nowych regulacji prawnych?

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj naszą serię „Bądź gotowy na MDR” i przeczytaj poprzednie artykuły.

Ta strona internetowa prezentuje produkty dostępne w formule private label: wyroby medyczne, kosmetyki farmaceutyczne i suplementy diety.
Do wyrobów medycznych znajdujących się na stronie dołączamy poniższe ostrzeżenie:

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.Skip to content