Gofarm logo

Specjalistyczne linie wyrobów medycznych uzupełniane suplementami diety oraz kosmetykami.

+ 48 664 153 081
+ 48 12 307 75 16

office@gofarm.pl
Wilga Business Center
ul. J. Marcika 12, Kraków

Ostatnie wpisy

+ 48 530 103 518

+ 48 12 307 75 16

Argento Duo Office Park

ul. J. Marcika 4a, Kraków

Follow Us
GOFARM  >  Gofarm   >  Producencie wyrobów medycznych – pamiętaj o ważnych terminach w 2024 roku! 

Producencie wyrobów medycznych – pamiętaj o ważnych terminach w 2024 roku! 

Obecny rok jest niezwykle ważny dla producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych. Zgodnie z przyjętymi przez Komisje Europejską zmianami w treści MDR 2017/745, okresy przejściowe dla wyrobów medycznych uległy wydłużeniu (decyzja opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE dnia 20.30.2023 r.). Jednak, aby z nich skorzystać, należy spełnić określone warunki i zadbać o zachowanie wyznaczonych terminów. 

Wydłużone okresy przejściowe dla wyrobów medycznych 

Certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane ważne w dniu 26 maja 2021 r. (których nie wycofano po tym terminie), pozostają ważne również po zakończeniu okresu wskazanego w certyfikacie: 

  • w przypadku wyrobów klasy IIa, IIb i klasy Is i Im – do 31.12.2028 r.  
  • w przypadku wyrobów medycznych klasy III i IIb do implantacji – do 31.12.2027 r. 

Natomiast wyroby należące wg Dyrektywy 93/42 EWG (MDD) do klasy I, które zgodnie z nowymi przepisami powinny być zaklasyfikowane do klasy wyższej, mogą być wprowadzane do obrotu do 31.12.2028 r. pod wskazanymi niżej warunkami: 

  • są nadal zgodne z MDD
  • nie wprowadzono istotnych zmian
  • nie stwarzają ryzyka dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników oraz pacjentów, 
  • producent wyrobu wprowadzi system zarządzania jakością zgodny z MDR nie później niż 26.05.2024 r. 
  • producent lub upoważniony przedstawiciel nie później niż do dnia 26.05.2024 r., złoży formalny wniosek do jednostki notyfikowanej dot. certyfikacji wyrobu, a także nie później niż do dnia 26.09.2024 r. podpisze umowę z jednostką notyfikowaną dot. certyfikacji wyrobu. 

Ważne terminy

Okresy przejściowe – ważne daty! Aby skorzystać z okresów przejściowych kluczowe w tym roku są dwie daty: 

26 maja oraz 26 września 2024 r. 

Do 26 maja 2024 należy złożyć do wybranej jednostki notyfikowanej wniosek o certyfikację wyrobów zgodnie z MDR. 

Do 26 września 2024 należy podpisać z jednostką notyfikowaną umowę o certyfikację wyrobów zgodnie z MDR. 

Harmonogram wdrożenia MDR 2017/745 pokazuje poniższy wykres:  

Co jeśli nie zdążysz? 

Jeśli w Twoim portfolio produktowym znajdują się wyroby medyczne, których nie możesz certyfikować wg nowych regulacji (np. z powodu składu lub wskazań), skontaktuj się z nami.  

Wyroby medyczne Gofarm dostępne w modelu Private Label to gotowe do sprzedaży produkty, które czekają na Twoją markę. My zadbamy o zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami prawnymi, abyś Ty mógł szybko i skutecznie wprowadzić je do sprzedaży. 

Wybierz ten produkt, który najlepiej pasuje do Twojego portfolio i wprowadź go na rynek szybko i skutecznie. 

Chcesz wiedzieć więcej o nowych regulacjach dotyczących wyrobów medycznych? Potrzebujesz pomocy ekspertów w dostosowaniu swoich wyrobów medycznych? Chcesz wprowadzić do swojego portfolio nowe, ciekawe, gotowe produkty?

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj naszą serię „Bądź gotowy na MDR” i przeczytaj poprzednie artykuły.

Ta strona internetowa prezentuje produkty dostępne w formule private label: wyroby medyczne, kosmetyki farmaceutyczne i suplementy diety.
Do wyrobów medycznych znajdujących się na stronie dołączamy poniższe ostrzeżenie:

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.Skip to content